החזון שלי

מאחר שהעולם הפיזי מבטא את העולם הפנימי, הרוחני, יש לי חזון שמרגש אותי:

יותר ויותר אנשים ילמדו לפעול בדרך הקלה, הדרך הצועדת בהרמוניה עם חוקי הטבע. הם יקחו אחריות מלאה על חייהם ויקבלו החלטות, המאפשרות להם לנהל את הקארמה המולדת ולא להיות קורבנות שלה. הם יפעלו עם היקום ולא נגדו. הם יתחשבו בעיתויים מתאימים לפעול וידעו מתי עדיף להמתין.

 

נתינה לסביבה תנחה אותם והם ירחיבו את האני הפרטי, כך שיכיל גם את הסביבה. הם יבחרו בשיתוף-פעולה על פני תחרות, הם לא יפגעו באדמה, הם ימשכו רק לעסקאות בהן כל הצדדים מרוויחים.
 

הם יבינו שרגשות הם מסרים מהנשמה. גם כשעולה בהם רגש שלילי, זהו קולה של נשמתם, המאותתת להם, והם יתבוננו ברגש ויקבלו אותו באהבה. הם יהיו מודעים לרצונותיהם, אך ישחררו הצמדות לתוצאות. הם יבינו שהיקום נמצא בשינוי מתמיד והם הינם חלק מהשינוי הזה. הם יהיו מודעים לכמות הצ'י (אנרגית החיים) המולדת והזמינה להם ויפעלו כדי לשמר אותה ולהוסיף עליה צ'י מסביבת המגורים.
 

הם יפתחו מודעות עצמית ויחפשו הרמוניה בין הצ'י האישי לצ'י בסביבה. הם יפעלו, מתוך חיבור לאמת פנימית ויבינו שהרצונות העמוקים שלהם, מבטאים את כוונות נשמתם עבורם. ידעו שהדרך שהנשמה מתכננת עבורם, מתגלה דרך תאריך הלידה שלהם. הם יזכרו שהחיים קצרים, ולכן חבל לבזבז אותם על דרמות. הם ינסו להתבונן בחייהם מפרספקטיבה, כנזיר היושב על ההר ומביט בנוף המשתרע לפניו.

 

הם יפעלו בדומה למים בטבע. ממחיש זאת המורה הרוחני, הו צ'ינג נו:

הייה כמו המים...

רד למטה – התרחק מתחרותיות ומשחקי אגו

היה נדיב – המים הם נותני חיים ואינם מבקשים תמורה

הסתגל לסביבתך – המים תמיד מתאימים עצמם לכלי בו הם נמצאים

                         ולשינויי מזג האוויר: קופאים בחורף ומפשירים באביב".